Posts

Shri Mithila Jain Kalyanak Tirth

156th Maryada Mahotsav at Hubballi

Centenary of Mothikhane Thimmappaiah Jain Vidyarthi Nilaya

Diksha Centennial Celebration

Dharmsthala Bahubali Mahamastakabhishek (2019)

Acharya Shanti Sagar Ji Maharaj

Jain Acharya Vidhyasagar Ji Maharaj

Consecration Anniversary of Vidyasagar Ji Maharaj

Diksha Centenary of Jain Muni Sri Misrimalji Maharaj

Chaturmas Spiritual Function

Roop Rajat Vihar

Param Pujya Mahopadhyay Shri Kshmakalyan Ji Maharaj

Acharya Vimal Sagar